Fluid Film - vlastnosti

 

Unikátní lanolínová receptura, která splňuje nejnáročnější mezinárodnínormy antikorozní ochrany i v extrémních podmínkách s využitím v nejrůznějších oblastech armádního, těžkého, lehkého i spotřebního průmyslu.

Fluid Film neobsahuje žádná rozpouštědla a ředidla, není jedovatý, snáší se dobře s mazacími a hydraulickými oleji, má vynikající vzlínavost a přilnavost, vysoký bod vzplanutí a za okolních teplot netvoří plyny.

Má výjimečnou schopnost vytlačovat a odpuzovat vodu. Netěkavý organický obsah Fluid Filmu je šetrnější vůči životnímu prostředí a má delší mazací a antikorozní účinek než výrobky na bázi ropných produktů.

Pro své vynikající penetrační vlastnosti má Fluid Film schopnost prostupovat i v mikroskopicky jemných trhlinkách přes pevně usazené částice rzi až na zdravý kov a tím je zabráněno dalšímu šíření koroze.

Antikorozní ochranné prostředky Fluid Film mají oproti předředěným voskovitým přípravkům tu výhodu, že nevyžadují větší přípravu před samotnou aplikací a mají velmi dobrou roztíratelnost a snášenlivost s laky, mazacími a hydraulickými oleji a neškodí těsnícím materiálům hydraulických systémů.

Fluid Film se nanáší na ošetřované části nástřikem, štětcem, válečkem, naplavováním nebo máčením. Ochranný film nakonzervovaných strojů není nutno při jejich uvedení do provozu odstraňovat, Fluid Film se velmi dobře snáší s pryží, laky a mazivy, používanými pro provoz strojů a zařízení.

Všechny přípravky Fluid Film lze vzájemně kombinovat a tím docílit kvalitnější a dlouhodobější účinnost.