Uživatelé Fluid Filmu v České republice

Tatra, a.s. Kopřivnice

Liquid A a AR - konzervace náhradních dílů i kompletních nákladních automobilů pro tuzemsko i pro zámořskou přepravu

Česká námořní plavba - Praha

Liquid A a AR, BW – ochrana balastových tanků, WRN - EP - konzervace lodních jeřábů, AS-R spray - údržba nářadí, přístojů a zařízení

   
   

Sigma Energo s.r.o., Třebíč

WRO-EP – ošetření článkových řetězů stíracích lišt

Štěrkovny a pískovny – Hulín, Tovačov, Os. N. Ves, Mohelnice

Liquid A a AR – konzervace vnitřních částí těžebních zařízení

DMP, a.s. – Pardubice

dtto

ACHP s.r.o. – Hradec králové

dtto

TEZA Energo - Olomouc

Liquid A a AR – konzervace vnitřních částí vodní elektrárny

Technické sítě Brno, a.s.

Liquid AR – nátěry konstrukcí v kolektorech (vlhké prostředí)

Kopos Kolín, a.s.

Liquid A – konzervace trubek

SVA Trade spol. s r.o.

Liquid A – ochrana karoserií před konečným nátěrem

Povodí Moravy a.s. Brno

WRN-EP, WRO-EP- Gallové řetězy a cévové tyče

Rovina a.s. Hulín

Liquid A – konzervace kombajnů

Hanácké žel. a pérovny,a.s. Prostějov

Liquid AR – listová pera pro nákladní automobily

Volant a.s. – Horní Počernice

Liquid A – konzervace komponentů na výrobu volantů

TOS Čelákovice a.s.

Liquid AR – konzervace strojů určených na export

Polovodiče a.s.

Liquid A – montáž zařízení

Elgava - Praha

Liquid AR – ošetření vnitřků stožárů – Strahovský tunel

Barum Continental s.r.o. Otrokovice

AS-R spray, Liquid A– náhradní díly, formy

Obzor VD Zlín

AS-R spray – formy

Policie Praha

Liquid A, WRO-EP – lodě, lodní motory, zahradní technika, AS-R spray - zbraně

 

AS-R spray – zbraně

ZOO - Lešná

AS-R spray – údržba hybných zařízení a zámků

Vítkovice, a.s. - Ostrava

WRN-EP – těžké strojírenství

Technické služby Zlín s.r.o.

Liquid AR – konzervace sypacích mechanismů při odstávce

Strojodbyt spol.s r.o.

Liquid A, WRO-EP – generální opravy a renovace obráběcích strojů

Pavel Šourek - ARCON, Jablonec n. Nisou

Liquid A - konzervace dutin automobilů

CONSTRUCT A&D, Velké Meziříčí

WRN - EP - konzervace zabezpečovacího zařízení osobních automobilů

Opravny MHD, Praha

Liquid A - konzervace dutin tramvají

TOS Varnsdorf

Liquid A - konzervace obráběcích strojů

MAS KOVOSVIT a.s. závod Písek

Liquid A, AR - konzervace obráběcích strojů