Konzervace lan a kabelů

ocelové lanoObrázek1winter-chains-application

Vysoké statické a dynamické nároky na lana a kabely v agresivním prostředí vyžadují kvalitní antikorozní ochranu.

 Antikorozní ochranné prostředky Fluid Film byly vyvíjeny laboratorně i v praxi na základě pečlivě řízených experimentů s ohledem na všechny tyto požadavky. Průběžné laboratorní kontroly zajišťují rovnoměrně vysoký standart kvality těchto speciálních výrobků. Použití je jednoduché, hospodárné a se zřetelem na mnohostranné požadavky je k dispozici celá řada typů. Jejich ochranný účinek je obecně vyšší, čím větší je mechanická pevnost. přilnavost a síla ochranné vrstvy na povrchu lana.

Z tohoto důvodu je nutno z hlediska ochranného a mazacího účinku dávat silným a pevným vrstvám přednost před tenkými a měkkými vrstvami.

 Fluid Film Liquid A

 Antikorozní ochranný olej Fluid Film Liquid A je vyroben na bázi lanolínu a neobsahuje rozpouštědla.

Je doporučován jako základní vrstva na starých, zrezivělých, příp. ve vodě ponořených lanech a kabelech. Díky jeho neobyčejné penetrační schopnosti a hydrofóbním vlastnostem se i od kondenzátu vlhkým a zrezivělým jednotlivým drátům všech vrstev lana dostává vysoce kvalitní antikorozní ochrany.

 Pokud má dobře držící starší mazivo zůstat zachováno ( bez jakékoliv další úpravy povrchu lana), Fluid Film Liquid A vlastnosti tohoto maziva neohrožuje, nýbrž naopak přebírá rovněž funkci mazacího prostředku.

 Aplikace

 Při nanášení se pro zaplnění mezer mezi jednotlivými dráty postupuje ve směru jejich vedení.

Tím se lze do značné míry vyhnout (zbytečnému) zanášení materiálu do pórů, kráterů a bublin

ve štěrbinách, přičemž však pronikne hluboko mezi jednotlivé dráty.

 Fluid Film WRO-EP

 Tento antikorozní prostředek neobsahuje žádná rozpouštědla a splňuje všestranné požadavky na údržbu lan.Za určitých okolností představuje použití tohoto produktu jedinou racionální možnost vytvořit pomocí jediné základní vrstvy zároveň ochranný i mazací film, např. u rychle se pohybujících, starých lan.

 Fluid Film WRO-EP splňuje i ty nejnáročnější vojenské podmínky (USA, NATO). Tento antikorozní ochranný gel nachází univerzální použití s rozsáhlým ochranným účinkem u pohyblivých i stacionárních lan, dále jako základní vrstva pro následnou konzervaci pomocí silně filmotvorných a nesmývatelných materiálů (Fluid Film WRN-EP).

  Aplikace

 Tento gelovitý produkt se při působení mechanických sil zkapalňuje, např. při doteku, vibraci, tření,

avšak po skončení mechanického namáhání opět tuhne. Tato vlastnost umožňuje navzdory vysoké tuhosti snadné nanášení produktu, který je však posléze nekapavý.

Fluid Film WRO-EP lze aplikovat do +10°C pomocí štětce, hadru, vlněné rukavice nebo koženého kuželu na stará i nová lana a kabely.

 

Fluid Film WRN-EP

 Tento antikorozní prostředek na bázi lanolínu a bez obsahu rozpouštědel poskytuje kvalitní antikorzní ochranu ve všech podmínkách. Obsahuje ochranné prostředky proti stárnutí, antidioxidanty, inhibitory, smáčedla a přísady ke zvýšení nestíravosti.

 Fluid Film WRN-EP je použitelný při teplotách do –45°C do +150 °C a v podmínkách extrémních tlaků. Vzhledem k velmi vysoké viskozitě lze tento produkt použít jen omezeně jako základní nátěr, avšak jako silně filmotvorný materiál je obzvlášť vhodný jako krycí vrstva pro utěsnění a vykrytí štěrbin lana a jednotlivých drátů.

Jako základní vrstva jsou doporučovány výše popsané konzervační prostředky Fluid Film.

 Aplikace

 Pokud mají na starších lanech zůstat dřívější, dobře držící vrstvy, je nutno přezkoumat jejich funkčnost, tj. především přilnavost, podrezivění a rozklad vlivem vody. Před nanášením krycí vrstvy je vhodné odstranit cizorodé vrstvy (nečistoty). Poškozená místa se mechanicky odrezí, minimálně na stupeň 1 podle SIS (volná rez) a opatří se základním nátěrem.

Špatně držící starší nátěry se odstraní pomocí kartáčů.

 Nanášení se provádí pomocí tvrdého štětce, hadru, vlněné rukavice nebo koženého kuželu. Pro dlouhodobou ochranu je potřebná síla vrchního nátěru min. 80 µm. Materiál však lze nanášet až do 3 mm, přičemž stále vykazuje vysokou mechanickou pevnost a přilnavost.

I při vysokých teplotách povlak neskapává.