Mezioperační konzervace

Mezioperační konzervace, dlouhodobé uložení v krytých i venkovních prostorech, konzervace v dopravě automobilové, lodní…

 

         gun-applicationlistová peratruck-underbodie-applicationturbina                                    mezioperační konzervace

 

Antikorozní prostředky slouží k ochraně kovových povrchů před atmosférickými vlivy v nejširším smyslu slova. Zabraňují přeměně kovů na jejich sloučeniny, zvláště oxidy. Výdaje na aplikaci účinné ochranné vrstvy představují obecně pouze zlomek nákladů, jež jinak mohou škodami v důsledku koroze vzniknout. Stupeň koroze závisí v podstatě na následujících faktorech:

 

  1. Složení a zpracování materiálu
  2. Kvalita povrchu daného výrobku
  3. Klimatické vlivy, vlhký vzduch a teplotní výkyvy podporují korozi
  4. Ostatní vnější vlivy: agresivní průmyslové splodiny, působení kyselinových výparů z mořicích lázní, kontakt vzájemně těsně uložených dílců, zbytky brusin, sváry, prach atd.Obecně lze antikorozní ochranu dělit na trvalou a dočasnou. Trvalou ochranu poskytují např. laky nebo galvanické povlaky. Ty však lze v případě potřeby bez poškození vlastního kovového povrchu odstranit jen stěží, často však vůbec.Antikorozní ochranné prostředky Fluid Film patří ke skupině dočasné antikorozní ochrany. V případě potřeby se dají z chráněného povrchu bez jeho poškození poměrně snadno odstranit mechanicky hadrem, horkou vodou, párou nebo pomocí rozpouštědel.Antikorozní ochranné prostředky Fluid Film se osvědčily jako nanejvýš účinná antikorozní ochrana jak při vnitropodnikové mezikonzervaci, tak při dlouhodobém uložení předmětů a zařízení uvnitř i venku, pro námořní dopravu, v tropech apod. Dle našich znalostí neexistuje v oblasti antikorozní ochrany žádný srovnatelný výrobek. I když Česká republika vzhledem ke své geografické poloze nepatří k zemím s rozsáhlou námořní dopravou, je nutno zdůraznit, že právě v nejagresivnějších podmínkách dopravy, těžby a zpracování na moři je Fluid Film již desítky let na celém světě úspěšně používán.Fluid Film neobsahuje rozpouštědla, není jedovatý, snáší se dobře s mazacími a hydraulickými oleji, má vynikající vzlínavost a přilnavost. Vyhovuje MIL-C-16173 (vojenské předpisy USA) a překračuje vlastnosti požadované pro příslušné třídy 2, 3 a 5.Adekvátnost Fluid Filmu Liquid A a Liquid AR ve vztahu k těsnícím materiálům hydraulických systémů a jejich snášenlivost s hydraulickými a mazacími oleji lze potvrdit bez omezení.Antikorozní a ochranné prostředky Fluid Film mají proti předředěným, voskovitým přípravkům tu výhodu, že pro aplikaci nevyžadují větší přípravu, po přepravě resp. uskladnění je není nutno z povrchů odstraňovat, mají dobrou roztíratelnost a snášenlivost s laky. Kromě toho jsme stále častěji svědky toho, že podniky prostředky s obsahem rozpouštědel odmítají z důvodů bezpečnosti práce, ochrany zdraví, potřeby zdlouhavé manipulace a z důvodů ochrany životního prostředí.