Konzervace podvozků automobilů

Podvozek 1 

Konzervace podvozků automobilů

 

Na konzervaci podvozků doporučujeme zakonzervování povrchu tenoučkou vrstvou antikorozního prostředku Fluid Film Liquid A, AR nebo NAS (AS-R) , který je řídký, nanáší se stříkací pistolí nebo sprejem v podobě mlhy v tenké vrstvě a následně zakonzervování podvozku antikorozním prostředkem Perma Film.

 

Fluid Film Liquid A, AR nebo NAS díky olejovité struktuře látky velmi rychle proniká přes staré nátěry a existující rez až na zdravý kov a vytlačuje zbytkovou vlhkost.

Aby byl zajištěn co možná nejlepší výsledek aplikace materiálu doporučuje se použít bezvzduchovou nebo pneumatickou stříkací pistoli s nejmenší možnou tryskou, která vytváří vrstvu pouze olejovou mlhovinou.

Je možno použít i sprej Fluid Film AS-R. Tloušťka vrstvy by neměla být silnější než 25 μm, což se rovná pokrytí 25 – 40 m²/l v závislosti na hrubosti povrchu. Materiál  by měl být penetrován do podkladu asi 6 h, než bude možné aplikovat první vrstvu Perma Filmu.

 

Na tenkou vrstvu Fluid Filmu Liquid A, AR nebo NAS se následně stříkací pistolí, štětcem či válečkem nanese antikorozní prostředek Perma Film.

Tento materiál má v sobě, na rozdíl od Fluid Filmu, těkavé látky, které se po nanesení na povrch uvolňují a odpařují a tím dochází k pomalému zatvrdnutí materiálu do struktury tvrdého vosku, na který se nelepí nečistoty.

 

Perma Film lze aplikovat při nízkých teplotách, ale nedoporučuje se aplikovat nátěr, když má podklad teplotu pod nulou a při velké vlhkosti se na něm vytváří námraza. Prodlužuje se tím doba tvrdnutí.

Je důležité dostatečné proudění vzduchu, tj. ventilace k odstranění výparů rozpouštědla.

Pro zvýšení rychlosti schnutí v zimě se doporučuje také přívod teplého vzduchu použitím vysoušečů.

 

Perma Film lze aplikovat v jedné vrstvě, ale riziko důlkování bude velmi vysoké. Tyto důlky (kráterky) jsou tak malé, že je lze velmi obtížně vidět bez speciálního zařízení. Jsou způsobeny aplikačními vlastnostmi nátěru, tj. vypouštěním vzduchu a výparů rozpouštědla z nátěru a metodou aplikace. K minimalizaci

vzniku důlků se aplikují další nátěry, překrývající případné důlky v předchozí vrstvě. Tím se předchází vystavení podkladu působení vody, vlhkosti, nečistot atd.

Doporučujeme nanést dvě vrstvy Perma Filmu. Mokrá tloušťka první vrstvy by měla být 150 μm (suchá vrstva 100 μm) a mokrá tloušťka druhé vrstvy by měla být 250 μm (suchá vrstva 150 μm), plus proužková vrstva přes ostré okraje, výřezy a sváry.

Zvláštní péči byste měli věnovat zadní straně tyčí, hran, otvorů atd.

Během aplikace musí být kontrolována mokrá tloušťka vrstvy, aby se předešlo nedostatečnému nebo nadměrnému pokrytí.